search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


I've Changed My Mind


- candidate number18235
- NTR NumberNTR4661
- ISRCTNISRCTN no longer applicable
- Date ISRCTN created
- date ISRCTN requested
- Date Registered NTR29-jun-2014
- Secondary IDs2013-CDE-3064 UvA 
- Public TitleI've Changed My Mind
- Scientific TitleThe effects of the Mindfulness-Based Childbirth and Parenting (MBCP) programme and the Fear of Childbirth Consultation (FCC) programme in pregnant women with fear of childbirth and early parenting (and their partners).
- ACRONYM
- hypothesisThe MBCP programme as well as the FCC programme will reduce i.e. fear of childbirth, stress, labor pain and increase adaptation to perinatal period.
- Healt Condition(s) or Problem(s) studiedLabour, Labour pain, Anxiety, Sleep quality, Mindfulness
- Inclusion criteria- Pregnant women less than 26 weeks pregnant.
- Fear of childbirth W-EDQ score above 66
- Exclusion criteria- No mastery of the Dutch or English language.
- Acute psychosis/psychotic disorder, suicidal risks, substance abuse and dependency, borderline personality disorder.
- Received a mindfulness based programme on regular basis during last year.
- mec approval receivedyes
- multicenter trialno
- randomisedyes
- masking/blindingNone
- controlActive
- groupParallel
- Type2 or more arms, randomized
- Studytypeintervention
- planned startdate 1-sep-2014
- planned closingdate1-sep-2016
- Target number of participants128
- InterventionsThe Mindfulness-Based Childbirth and Parenting (MBCP) programme: consist of 9 weekly group-sessions of 3 hours lead by a trained midwife. A group will vary from four to six couples. Participants will be asked to practice meditation for 30 min a day six days a week.
The Fear of Childbirth Consultation (FCC) programme: consist of three consultations of 45 minutes lead by a trained midwife or nurse and aims to make a personal birth plan based on individual wishes and needs in which particular attention is paid to the fears.
- Primary outcomeFear of childbirth.
- Secondary outcomeAnxiety, stress, depression, sleep, labor pain, mindfulness, breastfeeding, health costs.
- TimepointsPre intervention, post intervention (after 9 weeks) during pregnancy, follow-up (2, 14 and 24 weeks after birth.
- Trial web sitewww.mbcpmidwife.nl
- statusplanned
- CONTACT FOR PUBLIC QUERIESMSc Irena Veringa-Skiba
- CONTACT for SCIENTIFIC QUERIESMSc Irena Veringa-Skiba
- Sponsor/Initiator Research Institute of Child Development and Education, University of Amsterdam
- Funding
(Source(s) of Monetary or Material Support)
Research Institute of Child Development and Education, University of Amsterdam, Achmea
- PublicationsN/A
- Brief summaryAngst tijdens de perinatale periode heeft een negatieve invloed op het geboorteproces, de geboorte-uitkomsten voor moeder en kind en de toename van angst, stress en depressie na de bevalling. Deze negatieve emoties zijn o.a. geassocieerd met de verstoorde adaptatie aan een natuurlijke bevalling of het jonge ouderschap. Het op Mindfulness-Gebaseerd Bevalling en Ouderschap (MBCP) programma lijkt potentieel effectief te zijn in reductie van angst, stress en negatieve stemmingen en in toename van het adaptieve vermogen van de zwangere vrouwen en hun partner aan deze processen. We stellen voor om de effecten van MBCP op angst, stress en negatieve stemmingenreductie tijdens zwangerschap en het jonge ouderschap, maar ook de geboorte-uitkomsten, en kosteneffectiviteit binnen de populatie van angstige zwangere vrouwen en hun partner te evalueren. Gerandomiseerde klinische trial met twee studiearmen: (a) het MBCP programma tijdens de zwangerschap (experimentele interventie) en (b) het Baringsangst Consultatie programma in de zwangerschap (referentie conditie) en MBCP in het jonge ouderschap, indien wenselijk. Data worden verzameld pre- en post interventie tijdens de zwangerschap, en daarna nog twee, vijftien, en vierentwintig weken na de bevalling. Daarvoor zullen we 128 angstig voor de bevalling zwangere vrouwen met hun partners uit de eerste- en tweedelijns verloskundige praktijken in regio Amsterdam en Den Haag includeren in periode tussen Juni 2014 en Juni 2016.
- Main changes (audit trail)
- RECORD29-jun-2014 - 1-aug-2014


  • Indien u gegevens wilt toevoegen of veranderen, kunt u een mail sturen naar nederlands@trialregister.nl