search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


Beleven, Leren, Ontdekken, Xtra


- candidate number19330
- NTR NumberNTR4753
- ISRCTNISRCTN no longer applicable
- Date ISRCTN created
- date ISRCTN requested
- Date Registered NTR20-aug-2014
- Secondary IDsABR48070.044.14 
- Public TitleBeleven, Leren, Ontdekken, Xtra
- Scientific TitleBeleven, Leren, Ontdekken, Xtra
- ACRONYMBLOX
- hypothesisSpeelse interactie met (een prototype van) een interactief hulpmiddel leidt tot verhoogde alertheid en toename van indicatoren van vreugde, en niet tot toename van indicatoren van agitatie.
- Healt Condition(s) or Problem(s) studiedProfound Intellecutal and Multiple Disabilities
- Inclusion criteriaOm in aanmerking te komen voor deelname aan deze studie moet een cliŽnt aan alle volgende voorwaarden voldoen:
- een (zeer) ernstige verstandelijke beperking
- ernstige lichamelijke beperkingen, mogelijk in combinatie met bijkomende stoornissen zoals epilepsie
- stoornissen in de prikkelverwerking
- intensieve ondersteuning is nodig bij alle aspecten van het dagelijkse leven
- vallen onder dagelijkse begeleiding en ondersteuning van Dichterbij (preciezer nog: volgen minimaal 4 dagen dagbesteding binnen ťťn van de dagbestedingslokaties van Dichterbij) In verband met uitvoerbaarheid experimenten en rekruteren deelnemers.
- Kalenderleeftijd tussen de 18 en 65, richten ons op volwassenenzorg voor EMB cliŽnt en willen interactie zoveel mogelijk vergelijkbaar houden
- Exclusion criteriaCliŽnten waarvan de begeleiders inschatten dat ze aan ťťn van de volgende criteria voldoen zullen worden uitgesloten van deelname aan de studie. Deze criteria worden gemeten zoals gehanteerd in het vastgelegde cliŽntprofiel en vůůr deelname nogmaals geverifieerd door de dichtstbijstaande begeleider van de cliŽnt.
- Te weinig hoofdbalans om gericht interactie met de bal aan te kunnen gaan, in verband met de aansturing van de bal: deze reageert op hoofd- en bovenlichaamsbewegingen gericht naar links of rechts
- Ernstige auditieve beperking; zoveel mogelijk vergelijkbaar houden van interactie
- Ernstige visuele beperking; zoveel mogelijk vergelijkbaar houden van interactie
- Visuele focus van aandacht niet goed herkenbaar voor derden; zie ook resultaten pilot studie. Belangrijk ten behoeve van handmatige annotaties
- Ernstige vormen van epilepsie; verdere risicobeperking in verband met eventuele reactie van aan- en uitgaan van LEDs in de bal, al worden er sowieso geen snel knipperende stimuli gegeven
- Groot risico op overstimulatie; risicobeperking
- Verwachting van significant lichamelijk ongemak bij client door deelname aan studie; risicobeperking
- Groot risico op ernstig verzet door cliŽnt (zie Bijlage 1, gedragscode ďVerzet bij mensen met een verstandelijke handicap in het kader van de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met MensenĒ.)
- Dementie
- mec approval receivedyes
- multicenter trialno
- randomisedno
- group[default]
- TypeSingle arm
- Studytypeintervention
- planned startdate 1-sep-2014
- planned closingdate1-apr-2015
- Target number of participants15
- InterventionsDe proefpersonen zullen, gedurende een sessie van maximaal een half uur, 15 minuten met een prototype van een nieuw hulpmiddel spelen. Het hulpmiddel is een bal die op eigen kracht kan bewegen in reactie op de bewegingen en vocalisaties van de client, en daarmee een patroon van interactie teweegbrengt.
- Primary outcomeVerhoogde alertheid en beweging, toename indicatoren van vreugde, geen toename van indicatoren van agitatie.
- Secondary outcomeProefpersoon zoekt op eigen initiatief verdere interactie met de bal.
- Timepoints
- Trial web site
- statusplanned
- CONTACT FOR PUBLIC QUERIES D. Reidsma
- CONTACT for SCIENTIFIC QUERIES D. Reidsma
- Sponsor/Initiator University of Twente
- Funding
(Source(s) of Monetary or Material Support)
Dichterbij Zorg
- Publications
- Brief summaryHet doel van ons werk, waar deze studie een deel van is, is om iets toe te voegen aan de kwaliteit van leven voor de cliŽnten met Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB) met behulp van interactieve entertainment technologie.

Veel cliŽnten uit de EMB-groep zijn beperkt in de mate waarin zij initiatief (kunnen) nemen. Vaak is dit het gevolg van een beperkt motorisch en informatie-verwerkend vermogen. Daarnaast is er een te kort aan actieve vrijetijdsbesteding en nog (bijna) geen geschikte interactieve entertainment voor deze mensen. Door gebruik te maken van nieuwe technologieŽn, zoals diepte cameraís (Kinect), kunnen we grovere bewegingen interpreteren zoals het bewegen van het bovenlichaam naar een zijkant. Daarnaast kunnen we nieuwe vormen van feedback geven die verder gaan dan een projectie of beelden op een beeldscherm (die door vele cliŽnten niet goed verwerkt kunnen worden). Denk daarbij bijvoorbeeld aan autonoom bewegende objecten. Door een interactieve combinatie van grove bovenlichaamsbeweging van de cliŽnt en dergelijke feedback verwachten we dat de EMB cliŽnt alerter wordt, meer gericht op de buitenwereld, en tegelijkertijd extra keuzemogelijkheden krijgt en meer uitingen van vreugde laat zien. Wij proberen dit te bereiken doormiddel van een autonoom bewegende bal die reageert op vocalisaties en bewegingen van het bovenlichaam van de cliŽnt; de bal ligt op enige afstand tegenover de cliŽnt.

Deze studie is een exploratie naar de mogelijke effecten van interactie met de bal voor cliŽnten met EMB en naar de karakteristieken van deze interacties.
- Main changes (audit trail)
- RECORD20-aug-2014 - 22-sep-2014


  • Indien u gegevens wilt toevoegen of veranderen, kunt u een mail sturen naar nederlands@trialregister.nl