search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


Oog In Al Stopt Ermee


- candidate number21371
- NTR NumberNTR4931
- ISRCTNISRCTN no longer applicable
- Date ISRCTN created
- date ISRCTN requested
- Date Registered NTR8-jan-2015
- Secondary IDsp14.327 METC LUMC
- Public TitleOog In Al Stopt Ermee
- Scientific TitleOog In Al Stopt Ermee
- ACRONYM
- hypothesisSinds een aantal jaar wordt de groepscursus ‘Ik Stop Ermee’ door een particuliere stichting op locaties in heel Nederland gegeven. De cursus bestaat uit één bijeenkomst van 4 uur en claimt een succespercentage van 70 tot 80% gestopte rokers na 1 jaar (ondersteund door een schriftelijke rapportage van de UvG). Recent eigen onderzoek onder 699 deelnemers die in 2013 aan de cursus hebben deelgenomen, met 35% respons op een vragenlijst na een follow-up van minimaal 10 maanden, laat zien dat binnen de responsgroep 68% van de rokers aangeeft niet gerookt te hebben de afgelopen 4 weken. Gezondheidscentrum Oog in Al heeft daarom besloten om deze groepscursus eenmalig gratis aan te bieden in de wijk met als doel om in korte tijd zoveel mogelijk mensen te bereiken en te helpen met stoppen met roken en te onderzoeken wat de lange termijn slagingspercentages van deze cursus in de wijk zijn.
- Healt Condition(s) or Problem(s) studiedSmoking, Smoking cessation
- Inclusion criteriaAlle deelnemers aan de cursus 'Ik Stop Ermee' op 28 oktober 2014
- Exclusion criteriageen
- mec approval receivedyes
- multicenter trialno
- randomisedno
- groupParallel
- TypeSingle arm
- Studytypeobservational
- planned startdate 1-okt-2014
- planned closingdate31-dec-2015
- Target number of participants171
- InterventionsDeelname aan de groepscursus 'Oog In Al Stopt Ermee' en bijbehorend natraject
- Primary outcomeDe primaire uitkomstmaat is het percentage deelnemers dat 1 jaar na het volgen van de cursus ‘Ik Stop Ermee’ nog gestopt is met roken.
- Secondary outcomeSecundaire uitkomstmaten zijn subgroep analyses van de onderzoeksgroep. Deze zullen plaatsvinden op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, en op mate van nicotine-afhankelijkheid.
- TimepointsIn elk geval één jaar na de cursus
- Trial web site
- statusopen: patient inclusion
- CONTACT FOR PUBLIC QUERIESHuisarts, epidemioloog Advies en e-health eerste lijn PinK-FOX Dr. M.J.J. de Kleijn
- CONTACT for SCIENTIFIC QUERIES N.H. Chavannes
- Sponsor/Initiator Leiden University Medical Center (LUMC)
- Funding
(Source(s) of Monetary or Material Support)
- Publications
- Brief summaryHet doel van dit onderzoek is het meten van de effectiviteit van de eenmalige groepscursus ‘Ik Stop Ermee’. Welk percentage van de deelnemers aan de cursus is na 1 jaar gestopt, en hoe verhoudt het aantal gestopte rokers zich met het aantal gestopte rokers na begeleiding door de POH in de periode 1 september 2013 tot 1 september 2014? Wat zijn de directe kosten van de cursus, en hoe verhouden deze zich tot de kosten van de begeleiding door de POH en de voorgeschreven medicatie hierbij in de eerder genoemde periode? De primaire uitkomstmaat is het percentage deelnemers dat 1 jaar na het volgen van de cursus ‘Ik Stop Ermee’ nog gestopt is met roken. Secundaire uitkomstmaten zijn subgroep analyses van de onderzoeksgroep. Deze zullen plaatsvinden op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, en op mate van nicotine-afhankelijkheid.
- Main changes (audit trail)4-feb-2015: Korte samenvatting toegevoegd -EB
- RECORD8-jan-2015 - 4-feb-2015


  • Indien u gegevens wilt toevoegen of veranderen, kunt u een mail sturen naar nederlands@trialregister.nl