search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


Effectiveness of Cognitive Remediation Training (CRT) embedded in vocational rehabilitation (IPS) for persons with Early Psychosis Effectiviteit van Cognitieve Remediatie Training (CRT) geÔntegreerd in arbeidsrehabilitatie (IPS) voor mensen met een vroege psychose.


- candidate number21026
- NTR NumberNTR4975
- ISRCTNISRCTN no longer applicable
- Date ISRCTN created
- date ISRCTN requested
- Date Registered NTR24-nov-2014
- Secondary IDsNL50176.029.14 CCMO (voor ABR-formulier METC)
- Public TitleEffectiveness of Cognitive Remediation Training (CRT) embedded in vocational rehabilitation (IPS) for persons with Early Psychosis Effectiviteit van Cognitieve Remediatie Training (CRT) geÔntegreerd in arbeidsrehabilitatie (IPS) voor mensen met een vroege psychose.
- Scientific TitleEffectiveness of Cognitive Remediation Training (CRT) embedded in vocational rehabilitation (IPS) for persons with Early Psychosis Effectiviteit van Cognitieve Remediatie Training (CRT) geÔntegreerd in arbeidsrehabilitatie (IPS) voor mensen met een vroege psychose.
- ACRONYMCREW (Cognitive REmediation and Work)
- hypothesisIt is expected that participants in the intervention condition and in the control condition participate more in competative employment or education at the end of the study, and that the addition of CRT to vocational rehabilitation (IPS) has positive influence on these effects. People in the experimental condition are participating in competative employment or education more often, more hours and more durable because of their increased cognitive skills. Er wordt verwacht dat deelnemers in de interventieconditie en in de controle conditie aan het einde van de studie vaker deelnemen aan regulier werk of opleiding en dat de toevoeging van CRT aan de arbeidsrehabilitatie (IPS) positieve invloed heeft op deze effecten. Deelnemers in de experimentele groep nemen vaker, meer uur en duurzamer deel aan regulier werk of opleiding, door de toegenomen cognitieve vaardigheden.
- Healt Condition(s) or Problem(s) studiedPsychosis, Cognitive Remediation Therapy, Cognitive skills, Individual Placement and Support
- Inclusion criteria- Age between 18 and 40 years
- Having had a first psychosis in the past 5 years and are currently under care of an early psychosis team or (F)ACT Team (Flexible-Assertive Community Treatment).
- All identified subtypes of psychosis are included except psychosis by acquired (and detectable) brain injury and psychosis after substance use
- Interest for guidance in finding and keeping a regular/competative job or education
- Interest in improving cognitive skills and interest in following a cognitive training program
- Demonstrable cognitive deficits and/or subjective cognitive complaints at baseline.
- Willingness to informed consent.

- Leeftijd tussen 18 en 40 jaar
- Een eerste psychose doorgemaakt in de afgelopen vijf jaar en momenteel in behandeling van een team vroege psychose team of (F)ACT team (Flexible-Assertive Community Treatment).
- Alle vastgestelde typen psychose worden geincludeerd behalve psychose na aantoonbare hersenbeschadiging en psychose door middelengebruik.
- Belangstelling voor begeleiding bij het vinden en/of behouden van een reguliere baan of opleiding
- Interesse om cognitieve vaardigheden te verbeteren en om hiervoor gerichte training te krijgen
- Aantoonbare cognitieve problemen (objectief en/of subjectief) bij aanvang van de interventie
- Bereidheid tot informed consent
- Exclusion criteria- Psychosis by acquired brain injury
- Psychosis after substance use
- Inadequate knowledge of the Dutch language
- Intellectual disability (permorbid IQ < 70)
- Patients that already participate in other studies that cannot be combined with the present study
- Unwillingness to informed consent

- Psychose na aantoonbare hersenbeschadiging
- Psychose door middelengebruik
- Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
- Verstandelijke beperking (premorbide IQ < 70)
- PatiŽnten die al deelnemen aan ander onderzoek wat niet gecombineerd kan worden met de huidige studie
- Niet bereid zijn informed consent te ondertekenen
- mec approval receivedyes
- multicenter trialyes
- randomisedyes
- masking/blindingSingle
- controlActive
- groupParallel
- Type2 or more arms, randomized
- Studytypeintervention
- planned startdate 1-dec-2014
- planned closingdate1-dec-2016
- Target number of participants200
- InterventionsCognitive Remediation Therapy (with computerprogram: Circuits) embedded in vocational rehabilitation (IPS) versus IPS + active control group (regular computer games). A usual CRT program consists out of 40 sessions of 15-60 minutes, three times a week. Two sessions each week are guided by a therapist, one session is given as homework. The control intervention consists out of a selection of 5 different computer games of which no (large) effect on cognitive functioning is to be expected. The frequency and duration of the therapist guidance is equal to the experimental condition. Cognitieve vaardigheidstraining (via computerprogramma Circuits) geintegreerd in arbeidsrehabilitatie (IPS) versus IPS + actieve controle conditie. De interventie bestaat uit 40 sessies van 15-60 minuten, tenminste drie maal per week. De therapeut begeleidt wekelijks ťťn volledige sessie en voert een voor- en/of nagesprek aansluitend aan de tweede sessie van de week. De 3e sessie van de week voert de patiŽnt zelfstandig uit als huiswerk. De controle conditie bestaat uit een selectie van 5 computerspellen, waarvan geen (groot) effect op cognitieve vaardigheden wordt verwacht. De frequentie en duur van de begeleiding door de therapeut is gelijk aan die binnen de experimentele conditie. Therapeuten krijgen instructie om de begeleiding aan de patiŽnt te richten op uitleg rond spelregels van de games en hulp bij het halen van hogere scores en opvolgende levels en om begeleiding te vermijden rond metacognitie, (compensatie)strategieŽn en het toepassen van vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
- Primary outcomeThe primary goal of this research is to investigate the effect of a cognitive remediation therapy (Circuits), combined with Individual Placement and Support (IPS), compared with an active control condition (playing computer games), on number of hours participated in regular employment or education in people with early psychosis, measured from baseline to 18 months follow up. As primary outcome measure for participation, ďthe number of hours worked in regular jobs or educationĒ are used. Onderzoeken wat de effecten zijn van een programma voor cognitieve vaardigheidstraining (Circuits) in vergelijking met een actieve controle -interventie (het spelen van computerspellen), beide aangeboden in combinatie met Individual Placement and Support (IPS), op het aantal uren gewerkt in reguliere arbeid of deelgenomen aan een reguliere opleiding bij mensen met een vroege psychose, gemeten vanaf baseline tot 18 maanden follow up.
- Secondary outcomeTo study the effect of a cognitive remediation therapy (Circuits) combined with Individual placement and Support (IPS), on: - functioning in regular employment or education in people with early psychosis (satisfaction, wages earned, hindering factors) - cognitive functioning: memory, attention and executive functions (performance on cognitive tasks and subjective experience) - self-stigma (ISMI) and empowerment (NEL) - positive and negatieve symptoms (PANSS) Onderzoeken wat de effecten zijn van een programma voor cognitieve vaardigheidstraining (Circuits), aangeboden in combinatie met Individual Placement and Support (IPS) op: - functioneren in reguliere arbeid of opleiding (oa tevredenheid, salaris verdiend, verzuim, belemmerende factoren) - cognitieve vaardigheden: geheugen, aandacht en executieve functies (prestatie op cognitieve testen en subjectieve beleving) - Zelf-stigma (ISMI) en empowerment (NEL) - Positieve en negatieve symptomen (PANSS)
- TimepointsBaseline, 6 and 18 months after baseline Baseline, 6 en 18 maanden na baseline
- Trial web sitenone
- statusplanned
- CONTACT FOR PUBLIC QUERIESDrs. DaniŽlle van Duin
- CONTACT for SCIENTIFIC QUERIESProf. Dr. J. van Weeghel
- Sponsor/Initiator Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Funding
(Source(s) of Monetary or Material Support)
Ministry of Social affairs and Employment
- PublicationsNog geen publicaties over dit onderzoek
- Brief summaryThe present study focusses on the value of Cognitive Remdiation Training (CRT) within a program of vocational rehabilitation by means of IPS. A Randomised controlled trial with two arms is performed, in which the program Circuits (CRT), combined with IPS, is compared to IPS in combination with an active control intervention. The control condition consists out of playing computergames that have no known (large) effects on cognitive abilities. The targetgroup consists out of patients between 18 and 40 years old, that have experienced their first psychosis the past 5 years and are currently under care of an early psychosis team. The primary outcome of this study is number of hours participated in a regular job or education. Secondary outcomes are: level of funtioning in job or education, cognitive functioning, self-stigma and empowerment, positive and negative symptoms. Het onderhavige onderzoek richt zich op de toegevoegde waarde van cognitieve vaardigheidstraining, binnen een aanbod van arbeidsintegratie door middel van Individual Placement and Support (IPS). Er wordt een tweearmige gerandomiseerde, gecontroleerde studie uitgevoerd waarbij het computerprogramma Circuits (CRT), in combinatie met IPS wordt vergeleken met het aanbieden van IPS met een actieve controle conditie (spelen van computerspellen). De doelgroep betreft patiŽnten tussen de 18 en 40 jaar, die in de afgelopen 5 jaar een eerste psychose hebben doorgemaakt of doormaken en momenteel in zorg zijn bij een vroege psychose team. De primaire uitkomstmaat is aantal uur deelgenomen aan regulier werk of opleiding, gemeten vanaf baseline tot 18 maanden follow up. Daarnaast worden secundaire maten gemeten: functioneren in werk of opleiding, cognitieve vaardigheden, zelf-stigma en empowerment, positieve en negatieve symptomen.
- Main changes (audit trail)
- RECORD24-nov-2014 - 13-mrt-2015


  • Indien u gegevens wilt toevoegen of veranderen, kunt u een mail sturen naar nederlands@trialregister.nl