search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


Excessief gamen bij jongeren met autisme


- candidate number21084
- NTR NumberNTR4979
- ISRCTNISRCTN no longer applicable
- Date ISRCTN created
- date ISRCTN requested
- Date Registered NTR29-nov-2014
- Secondary IDs14-N-152 METC Atrium - Orbis- Zuyd
- Public TitleExcessief gamen bij jongeren met autisme
- Scientific TitleExcessief gamen bij jongeren met autisme
- ACRONYM
- hypothesisexcessief internet gamen komt meer voor bij jongeren met autisme dan bij jongeren zonder autisme
- Healt Condition(s) or Problem(s) studiedInternet Gaming Disorder
- Inclusion criteriaJongeren: - in de leeftijd 12-18 jaar - in behandeling bij Met ggz - hoofddiagnose : Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
- Exclusion criteriaIQ < 80
- mec approval receivedyes
- multicenter trialno
- randomisedno
- group[default]
- Type[default]
- Studytypeobservational
- planned startdate 1-jan-2015
- planned closingdate1-mei-2015
- Target number of participants40
- Interventionsgeen interventie
- Primary outcomeVideogame Addiction Test (VAT)score
- Secondary outcomeUren gamen per dag
- TimepointsVAT vragenlijst, eenmalig afgenomen Klinische afkappunten zijn niet te bepalen zonder klinische validatie, maar als voorlopige vuistregel bij adolescenten geldt: bij een gemiddelde score over alle items hoger dan 2,7 (of totaalscore van 38 of hoger, indien alle 14 items zijn ingevuld) is er een vermoeden van problematiek.
- Trial web site
- statusopen: patient inclusion
- CONTACT FOR PUBLIC QUERIES Roel Salden
- CONTACT for SCIENTIFIC QUERIES Roel Salden
- Sponsor/Initiator Zuyd Hogeschool faculteit Gezondheidszorg M-ANP
- Funding
(Source(s) of Monetary or Material Support)
- Publications
- Brief summary
- Main changes (audit trail)
- RECORD29-nov-2014 - 13-mrt-2015


  • Indien u gegevens wilt toevoegen of veranderen, kunt u een mail sturen naar nederlands@trialregister.nl