search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


GPSplus bij Dementie


- candidate number21555
- NTR NumberNTR5031
- ISRCTNISRCTN no longer applicable
- Date ISRCTN created
- date ISRCTN requested
- Date Registered NTR12-jan-2015
- Secondary IDsGPS2.0 
- Public TitleGPSplus bij Dementie
- Scientific TitleGlobal Positioning System bij Dementie: Wenselijkheid en effect op kwaliteit van leven van mantelzorgers en patiŽnten
- ACRONYM
- hypothesisHet onderzoek dient zowel persoonlijke als maatschappelijke belangen. Door middel van het GPS-plus gebruik zal beoogd worden de mantelzorger te ontlasten door de patiŽnt niet continue in de gaten te hoeven houden als deze naar buiten gaat. Daarnaast zou er een afname van probleemgedrag van de patiŽnt kunnen ontstaan, doordat de patiŽnt meer bewegingsvrijheid kan krijgen en zich niet opgesloten voelt, hetgeen irritatie, frustratie of psychische problemen kan veroorzaken. Bovengenoemde kan een positief effect hebben op de KvL van zowel de patiŽnt als de mantelzorger. Wanneer de mantelzorger wordt ontlast, kan de patiŽnt mogelijk langer thuis blijven wonen. Dit heeft direct een maatschappelijk doel tot gevolg, namelijk het reduceren van de kosten van het landelijk zorgbudget, doordat er minder snel gebruik wordt gemaakt van een dure kostenplaats in een verpleegtehuis.
- Healt Condition(s) or Problem(s) studiedDementia, Cognitive and memory disorders, Mood disorders
- Inclusion criteriaInclusiecriteria
Inclusiecriteria met betrekking tot de patiŽntengroep:
 Door medisch specialist vastgestelde diagnose beginnende / matige dementie, onafhankelijk welke etiologische vorm (CDR 1-2; MMSE 26-10).
 Leeftijd > 50 jaar.
 Accepteert dragen van een telefoon / GPS plus.
 Een persoon in de omgeving die primaire mantelzorg biedt, minimaal 2 maal per week gedurende 3 uur in totaal.
 In staat zichzelf zelfstandig buitenshuis voort te bewegen.

Inclusiecriteria met betrekking tot de primaire mantelzorger:
 Mantelzorger ziet patiŽnt minimaal 2 maal per week gedurende 3 uur in totaal.
 Primaire verzorger van gekoppelde deelnemende patiŽnt is in staat patiŽnt op te halen of thuis te brengen of hulp van derden in te schakelen indien nodig.
- Exclusion criteriaExclusiecriteria
Exclusiecriteria met betrekking tot de patiŽntengroep:
 Diagnose Parkinson.
 Actieve Angst- of depressieve stoornis.
 Actief Alcohol- of middelenmisbruik (huidig).
 Actief Psychiatrische problematiek / stoornis.
 Niet corrigeerbare ernstige visus problemen c.q. blindheid.

Exclusiecriteria met betrekking tot de primaire mantelzorger:
 Diagnose Parkinson.
 Actieve Angst- of depressieve stoornis.
 Actief Alcohol- of middelenmisbruik (huidig).
 Actief Psychiatrische problematiek / stoornis.
 Niet corrigeerbare ernstige visus problemen c.q. blindheid.
 Geheugenstoornissen vanaf CDR 0.5.
- mec approval receivedno
- multicenter trialno
- randomisedno
- group[default]
- Type2 or more arms, non-randomized
- Studytypeintervention
- planned startdate 1-sep-2014
- planned closingdate31-dec-2015
- Target number of participants15
- InterventionsIn het huidig onderzoek zal gebruik worden gemaakt van het Wuzzi Aurore Systeem (GPS) van Welzijn Services Nederland. Het Wuzzi Aurore Systeem beschikt over de volgende diensten:
 Basiscare: alarmknop indrukken en patiŽnt komt in contact met de meldkamer. Zij horen aan en lichten contactpersonen in of op verzoek van patiŽnt bellen ze 112.
 Veiligheidszone: samen met de patiŽnt/mantelzorger wordt er een gebied getekend om de woning. Als het apparaat het gebied uitgaat komt hiervan een melding in de meldkamer. De meldkamer neemt vervolgens contact op met de contactpersoon van de patiŽnt. De meldkamer is hierbij 24/7 bereikbaar.
 Track en Trace: Mocht de mantelzorger zijn/haar partner kwijt zijn of de situatie niet vertrouwen dan kan hij/zij de meldkamer bellen en de meldkamer kan dan de actuele locatie doorgeven van de zender.
Er is geen controlegroep
- Primary outcomeKwaliteit van Leven, gemeten op vijf domeinen: fysieke gezondheid, psychologische gezondheid, sociale relaties, tevredenheid met de omgeving en algemene kwaliteit van leven. de
- Secondary outcomeKVL gemeten op 3 meetmomenten
- Timepoints0-meting, tussenmeting, nameting op 0, 2 en 4 maanden Tabel 1: Overzicht af te nemen vragenlijsten per meetmoment. Nulmeting Meting 1 (na 2 maanden) Meting 2 (na 4 maanden) PatiŽnt Mantelzorger PatiŽnt Mantelzorger PatiŽnt Mantelzorger WHOQOL-8 WHOQOL-Bref WHOQOL-8 WHOQOL-Bref WHOQOL-8 WHOQOL-Bref EDIZ EDIZ EDIZ NPI-Q NPI-Q dagboekje dagboekje dagboekje Evaluatie formulier GPSplus Evaluatie formulier GPSplus Legenda: MMSE: Mini Mental State Examination EDIZ: Ervaren Druk door Informele Zorg NPI-Q: Neuropsychiatric Inventory Questionnaire.
- Trial web site
- statusplanned
- CONTACT FOR PUBLIC QUERIESDr. P.L.J. Dautzenberg
- CONTACT for SCIENTIFIC QUERIESDr. P.L.J. Dautzenberg
- Sponsor/Initiator JBZ, Welzijnservices
- Funding
(Source(s) of Monetary or Material Support)
Welzijnservices
- Publications
- Brief summaryHet huidig onderzoek is een vervolg op de kwalitatieve studie naar de verwachtingen, wensen en bezwaren van mantelzorgers ten aanzien van GPS bij dementie. Met behulp van een interventie studie zal nu onderzocht worden of het GPS-plus systeem effect heeft op de KvL van de patiŽnt met dementie als ook op de KvL van de mantelzorger van die patiŽnt.
- Main changes (audit trail)
- RECORD12-jan-2015 - 12-apr-2015


  • Indien u gegevens wilt toevoegen of veranderen, kunt u een mail sturen naar nederlands@trialregister.nl