search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


Psychosocial guidance and counselling of intended parents, donor-children and sperm donors on Sperm Donation (SD)


- candidate number22524
- NTR NumberNTR5340
- ISRCTNISRCTN no longer applicable
- Date ISRCTN created
- date ISRCTN requested
- Date Registered NTR30-jul-2015
- Secondary IDsNL53349.018.15  
- Public TitlePsychosocial guidance and counselling of intended parents, donor-children and sperm donors on Sperm Donation (SD)
- Scientific TitleGuidance and counselling on SD
- ACRONYM
- hypothesisnot applicable
- Healt Condition(s) or Problem(s) studiedSperm donation, Support
- Inclusion criteriaage >16
for children aged 16 and 17, parents consent is mandatoty beeing involved in SD
- Exclusion criteriaage < 16
no informed consent
- mec approval receivedyes
- multicenter trialyes
- randomisedno
- group[default]
- Type[default]
- Studytypeobservational
- planned startdate 3-aug-2015
- planned closingdate3-aug-2016
- Target number of participants140
- InterventionsFor the qualitative part: interviews
For the quantative part: validated questionairres (VOBO)
- Primary outcomenot applicable
- Secondary outcomenot applicable
- Timepointsnot applicable
- Trial web site
- statusplanned
- CONTACT FOR PUBLIC QUERIESMD. M.H. Mochtar
- CONTACT for SCIENTIFIC QUERIESMD. M.H. Mochtar
- Sponsor/Initiator Academic Medical Center (AMC), Amsterdam
- Funding
(Source(s) of Monetary or Material Support)
ZON-MW, The Netherlands Organization for Health Research and Development
- Publications
- Brief summaryBij de Nederlandse beroepsgroepen (gynaecologen, verpleegkundigen, embryologen en counselors) die betrokken zijn bij donorinseminatie, staat het belang van psychosociale counseling bij KID niet ter discussie, maar ontbreekt het wel aan wetenschappelijke kennis over de inhoud hiervan en over de behoefte aan psychosociale counseling en begeleiding van de (wens)ouders, donorkinderen en donoren (Visser et al., 2012). In dit onderzoek zullen de behoeften centraal staan van (wens)ouders, donorkinderen en spermadonoren om in kaart te kunnen brengen of en wanneer welke onderwerpen besproken dienen te worden bij psychosociale counseling en begeleiding van hen.
- Main changes (audit trail)
- RECORD30-jul-2015 - 24-aug-2015


  • Indien u gegevens wilt toevoegen of veranderen, kunt u een mail sturen naar nederlands@trialregister.nl