search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)


PRIORITy


- candidate number29769
- NTR NumberNTR7629
- ISRCTNISRCTN no longer applicable
- Date ISRCTN created
- date ISRCTN requested
- Date Registered NTR7-nov-2018
- Secondary IDsNL 65998.100.18 
- Public TitlePRIORITy
- Scientific TitleProspective study on the relation between body weight, kidney function and thrombosis profylaxes in hospitalized patients
- ACRONYMPRIORITy study
- hypothesisNegative association between anti-Xa and body weight; lower anti-Xa levels in higher body weigt.

Positive association between anti-Xa and kidney function; higher anti-Xa levels in patients with renal dysfunction
- Healt Condition(s) or Problem(s) studiedThrombosis, Venous thromboembolism, Kidney fuction, Body-weight, Fraxiparine, Profylaxes LMWH
- Inclusion criteriaPatients > 18 years, hospitalized for more than 1 day, in need for thrombosis profylaxes according to local hospital guidelines, informed consent
- Exclusion criteriaDVT, pulmonary embolism, use of DOAC/therapeutic dose LMWH/vitamin K antagonist
- mec approval receivedyes
- multicenter trialno
- randomisedno
- group[default]
- TypeSingle arm
- Studytypeintervention
- planned startdate 6-nov-2018
- planned closingdate15-dec-2018
- Target number of participants220
- InterventionsAdjusted time LMWH profylaxes, anti-Xa level measurement, measurement of body weight, lean body mass and length
- Primary outcomeAnti-Xa level 4 hours after profylactic nadroparin 2850 IE administration.
- Secondary outcome- anti-Xa levels 4 days after profylactic nadroparin 2850 IE administration in different subgroeps (<50 kg, >150kg, eGFR 30-60, eGFR <30
- anti-Xa level <0.2 IU/ml or >0.5 IU/ml
- Occurence of VTE or bleeding complications < 8 weeks after nadroparine administration
- Timepoints- 4 hours, 4 days, 8 weeks
- Trial web site
- statusopen: patient inclusion
- CONTACT FOR PUBLIC QUERIES Naomi Visschers
- CONTACT for SCIENTIFIC QUERIES Lotte Koopal
- Sponsor/Initiator Stichting Medicina et Scientia van het Diakonessenhuis
- Funding
(Source(s) of Monetary or Material Support)
Stichting Medicina et Scientia van het Diakonessenhuis
- Publications
- Brief summaryDe PRIORITy studie is een ziekenhuisbrede studie welke focust op de noodzaak voor dosisaanpassing van fraxiparine profylaxe o.b.v. het gewicht en de nierfunctie van de patiŽnt. Dit omdat we dit wel gewend zijn van fraxiparine in therapeutische dosering en summier onderzoek doet vermoeden dat dit ook voor fraxiparine profylaxe wijs zou zijn. De gedachte is dat bij een extreem hoog of extreem laag gewicht er respectievelijk onder- dan wel overbehandeling met fraxiparine profylaxe bestaat. Overbehandeling wordt eveneens vermoed bij een verminderde nierfunctie.
Om dit nader uit te zoeken zullen wij de effectiviteit van fraxiparine profylaxe meten middels een anti-Xa spiegelbepaling. De associatie met het gewicht (specifiek extreem onder- en overgewicht) en (een verminderde) nierfunctie worden onder de loep genomen. Hierbij zullen bepaalde subgroepen nader geanalyseerd worden (gewicht < 50 kg of > 150 kg; GFR < 30 ml/min of 30-60 ml/min), met name om de te verwachten stapeling van fraxiparine te objectiveren.
- Main changes (audit trail)
- RECORD7-nov-2018 - 2-dec-2018


  • Indien u gegevens wilt toevoegen of veranderen, kunt u een mail sturen naar nederlands@trialregister.nl