search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)KLIK HIER VOOR HET ONLINE AANMELDEN VAN TRIALS.

Registratie-nummer
Bij aanmelding wordt een NTRcode toegekend als registratienummer. Dit identificatienummer is gelijkwaardig aan een ISRCTN nummer van het ISRCTN-register of het NCT-nummer van ClinicalTrials.gov en kunt u meesturen wanneer resultaten ter publicatie worden aangeboden bij een wetenschappelijk tijdschrift.

Nederlands of Engels?
Gezien het internationale karakter van prospectieve registratie ontvangen wij de informatie graag in het Engels. Uw studie zal tevens via de WHO Search Portal terug te vinden zijn, aangezien het NTR het Primary Registry is van Nederland.

Vrijwillig of verplicht?
Deelname is vooralsnog op vrijwillige basis. In het Nederlands Trialregister wordt een specifieke lijst van onderzoeksgegevens openbaargemaakt. Klik hier om de volledige lijst met 20-items te bekijken. Echter, om voor publicatie in een aantal gezaghebbende medische vaktijdschriften in aanmerking te komen, is registratie in een openbaar register per 1 juli 2005 verplicht gesteld.

Welke studies registreren?
De International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) en de WHO hanteren de volgende definities:

Klinische trial
Elk mensgebonden onderzoek waarbij de participanten gerandomiseerd worden toegewezen aan interventie en vergelijkingsgroepen om het causale verband tussen een medische interventie en een gezondheidsresultaat te bestuderen.

Medische interventie
Iedere interventie die wordt gebruikt om een gezondheidsresultaat te bewerkstelligen, met inbegrip van medicijnen, chirurgische procedures, apparaten, gedragsbehandelingen, proces-van-zorg veranderingen, e.d.

Interventie en Observationeel onderzoek
Elk interventie onderzoek dient te worden geregistreerd om in aanmerking te komen voor publicatie. Registratie geldt dus niet alleen voor gerandomiseerde en gecontroleerde trials (de RCT's en CCT's). Observationele studies hoeven niet geregistreerd te worden, maar het mag wel.

Fase 1-4 trials
Bovendien is registratie ook vereist voor alle drug trials, waarvan het primaire doel is om de klinische praktijk (fase 3-4) te be´nvloeden. Het is sinds kort tevens noodzakelijk om fase 1-2 trials waarin de toxiciteit of de farmacokinetica van medicijnen wordt bestudeerd te registeren.

Twijfelgevallen
Sommige trials kunnen tussen deze twee uitersten vallen. In deze situatie, zullen de niet geregistreerde trials door elke redacteur van de aangesloten vaktijdschriften per geval worden overwogen. De auteur(s) van de niet geregistreerde trial zal de redacteur van hun redenen moeten overtuigen waarom zij destijds de studie niet prospectief hebben aangemeld. Het advies van de ICMJE is om bij twijfel altijd te registeren.

Kosten
Aanmelding bij het Nederlands Trialregister is gratis.