search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)KLIK HIER VOOR HET ONLINE AANMELDEN VAN TRIALS.

Nederlands of Engels?
In de toekomst zouden wij graag de informatie in het Nederlands en Engels willen ontvangen, maar gezien het internationale karakter vooralsnog alleen in het Engels. Veel succes met uw aanmelding.

Vrijwillig of verplicht?
Deelname is vooralsnog op vrijwillige basis. In het Nederlands Trialregister wordt een specifieke lijst van onderzoeksgegevens openbaargemaakt. Klik hier om de volledige lijst te bekijken. Echter, om voor publicatie in een aantal gezaghebbende medische vaktijdschriften in aanmerking te komen, is registratie in een openbaar register per 1 juli 2005 verplicht gesteld.

Klik hier voor meer informatie over the ICMJE.

Welke studies registreren?
De International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) hanteert de volgende definities:

Klinische trial
Elk mensgebonden onderzoek waarbij de participanten gerandomiseerd worden toegewezen aan interventie en vergelijkingsgroepen om het causale verband tussen een medische interventie en een gezondheidsresultaat te bestuderen.

Het design van de studie kan zijn:
- een randomised controlled trial (RCTs) of
- een non-randomised studie die ontworpen is om het effect / de doeltreffendheid (Eng. efficacy) van een medische interventie (Eng. health care intervention) te beoordelen.

Medische interventie
Iedere interventie die wordt gebruikt om een gezondheidsresultaat te bewerkstelligen, met inbegrip van medicijnen, chirurgische procedures, apparaten, gedragsbehandelingen, proces-van-zorg veranderingen, e.d.

Fase 3 trials
Bovendien is registratie ook vereist voor alle drug trials, waarvan het primaire doel is om de klinische praktijk (fase 3) te be´nvloeden. Vooralsnog is het niet noodzakelijk om de fase 1 trials waarin de toxiciteit of de farmacokinetica van medicijnen wordt bestudeerd te registeren.

Twijfelgevallen
Sommige trials kunnen tussen deze twee uitersten vallen. In deze situatie, zullen de niet geregistreerde trials door elke redacteur van de aangesloten vaktijdschriften per geval worden overwogen. De auteur (s) van de niet geregistreerde trial zal de redacteur van hun redenen moeten overtuigen waarom zij destijds de studie niet prospectief hebben aangemeld. Het advies van de ICMJE is om bij twijfel altijd te registeren.

Kosten
Aanmelding bij het Nederlands Trialregister is gratis.