search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)Current Controlled Trials heeft een identificatiesysteem ingevoerd voor interventie studies, waarmee aan iedere trial een uniek “international standard randomised controlled trial number” (ISRCTN) wordt toegekend. Aan de hand van registratienummers, te vergelijken met een ISB-nummer van boeken, kunnen de verschillende publicaties over dezelfde trial eenvoudig getraceerd worden. Daarnaast kan worden nagegaan of een initieel geregistreerde trial is afgebroken en indien dat zo was waarom dat gebeurd is, bijvoorbeeld wegens uitblijvend effect of ongewenste bijwerkingen. Belangrijke medisch-wetenschappelijke tijdschriften, waaronder de The Lancet, hebben besloten om alleen RCT's voor publicatie te accepteren als deze officieel geregistreerd zijn bij een prospectief trialregister.

Inmiddels kennen meerdere prospectieve registers registratienummer toe. Bij aanmelding van interventie studies bij het Nederlands Trial wordt bijvoorbeeld een NTR-nummer toegekend en ClinicalTrials.gov kent NCT-nummers toe. Deze registratienummers zijn gelijkwaardig en kunt u meesturen wanneer resultaten ter publicatie worden aangeboden bij een wetenschappelijk tijdschrift.