search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)Het metaRegister of Controlled Trials (mRCT) van Current Controlled Trials Ltd is een internationaal metaregister, welke is opgebouwd uit aparte registers die nu op eenvoudige wijze gezamenlijk doorzocht kunnen worden via het Internet (www.controlled-trials.com). Het Nederlands Trialregister zal als actieve database worden opgenomen in dit metaregister, zodat de Nederlandse onderzoeken bij een groter en internationaal publiek bekend zullen worden. Bovendien wordt een bijdrage geleverd aan het internationale kennisnetwerk en stimulatie van internationale samenwerkingsverbanden. Het Nederlands Trialregister is het eerste openbaar toegankelijke prospectieve register van het ‘vaste land’ van Europa.