search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)In Nederland is het sinds 1999 wettelijk verplicht al het medisch onderzoek met mensen aan te melden bij de CCMO (CCMO), de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Openbaarmaking van onderzoeksgegevens is op vrijwillige basis. De CCMO-database is geen prospectief trialregister en voldoet dan ook niet aan de lijst van 20 items opgesteld door de WHO (die worden gehanteerd door de ICMJE). De CCMO heeft als primaire doelstelling het vertegenwoordigen van de patiŽntenbelangen.