search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)Waarom trials prospectief registeren?

Uit onderzoek is gebleken dat met name studies waarin geen of zelfs een nadelig effect van nieuwe interventies gevonden wordt een relatief grote kans hebben om ongepubliceerd te blijven. Selectieve publicatie van de resterende ďpositieveĒ studies is het gevolg van dit mechanisme en wordt ook wel publicatiebias genoemd. Dit leidt tot overschatting van de werkzaamheid van een interventie en dat is ongewenst: artsen gaan de betreffende interventie beschouwen als standaardbehandeling, waardoor patiŽnten worden blootgesteld aan interventies die wellicht niet (of minder) werkzaam zijn, zorgverzekeraars vergoeden ten onrechte niet-werkzame interventies en richtlijnontwikkelaars baseren hun aanbevelingen op vertekende informatie.

De beste manier om mogelijke publicatiebias te identificeren en de nadelige effecten hiervan te reduceren, is het registreren van interventie studies vanaf hun startdatum in een prospectief voor iedereen toegankelijk trialregister. Andere belangrijke drijfveren voor een dergelijk register zijn het voorkůmen van dubbel researchwerk (en financiering daarvan) en het informeren van patiŽnten.