search  
 


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)
Waarom trials prospectief registreren?

Er zijn zowel ethische als wetenschappelijke redenen voor prospectieve registratie van trials.


Publicatie bias
De proefpersonen verwachten dat hun deelname zal worden gebruikt om de gezondheidszorg te verbeteren. Momenteel verschijnen niet alle resultaten van onderzoek in de medische tijdschriften. Een studie met positieve resultaten heeft een grotere kans op publicatie; dit heet 'publicatie bias'. Oorzaak is dat tijdschriften liever positieve dan negatieve uitkomsten opnemen. Wanneer commerciŽle belangen spelen, wil een studie wel eens in een la verdwijnen.


Medische zorg niet optimaal?
Hierdoor wordt een vertekend beeld van het effect van de onderzochte interventie geschetst (meestal een overschatting). Dit is een kwalijke kwestie, aangezien de besluitvorming rond de huidige medische behandelingen van patiŽnten en de vergoeding daarvan regelmatig gebaseerd zijn op resultaten van klinische trials. De openbare toegang tot informatie over lopende en voltooide trials is daarom een ethische verplichting aan proefpersonen en de gemeenschap. Bovendien neemt hierdoor het vertrouwen in klinisch onderzoek toe.


Kosten- en Werkbesparend
Voorts zou prospectieve registratie moeten helpen om onnodige dubbel researchwerk (en financiering daarvan) te voorkomen en kunnen patiŽnten beter worden geÔnformeerd over lopend onderzoek.