search  
 
Registration clinical trials mandatory for publication


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)NEDERLANDS TRIAL REGISTER


Het NTR is een openbaar toegankelijk en vrij te doorzoeken prospectief trialregister, waarin studies staan geregistreerd die lopen in Nederland of worden uitgevoerd door Nederlandse onderzoekers.

Primary Registries zijn door de WHO en ICMJE erkend en geaccepteerd. Wanneer uw studie in een van deze registers is opgenomen, voldoet u aan de registratie eisen. Voor Nederland is het NTR het Primary Registry

Registratie-nummer
Bij aanmelding wordt een NTRcode toegekend als registratienummer. Dit identificatienummer is gelijkwaardig aan een ISRCTN nummer van het ISRCTN-register of het NCT-nummer van ClinicalTrials.gov en kunt u meesturen wanneer resultaten ter publicatie worden aangeboden bij een wetenschappelijk tijdschrift. Het is dus niet nodig om een studie in clinicaltrials.gov te registreren om in aanmerking te komen voor publicatie in een Amerikaans tijdschrift.

Observationeel onderzoek
Bij Observational studies is registratie niet verplicht. U kunt deze studies echter ook bij ons aanmelden.


Retrospectieve registratie
Het is niet de bedoeling dat prospectieve registers retrospectief studiegegevens (als de studie reeds is beŽindigd) vastleggen. Wanneer alle trialregisters retrospectieve registratie zouden accepteren, wordt de belangrijke doelstelling nooit gehaald: het in kaart brengen publicatiebias. Prospectieve trialregisters geven tevens inzicht in lopend onderzoek, studies dienen daarom te zijn aangemeld voordat de eerste patiŽnt wordt geincludeerd.
Aangezien de registratie-eis van de editors om in aanmerking te komen voor publicatie niet volledig is geÔmplementeerd, zijn enkele registers tijdelijk bereid om retrospectieve registratie alsnog te accepteren.

Helaas maakt het NTR slechts een uitzondering voor nog lopende studies, een reeds afgeronde studie (beindigd voor aanmelding bij het NTR) wordt niet geregistreerd.

Uiteraard is het zeer vervelend als hierdoor een publicatie niet meer mogelijk is, daarom verwijzen wij u in dit geval naar ISRCTN.org. Dit internationale register registreert vooralsnog retrospectieve data.


AANMELDEN STUDIE

Onderzoekers kunnen hun trial hier aanmelden. De minimale dataset waaraan het trialregister (voor RCTs) moet voldoen, bestaat uit 20 items.

U dient ingelogd te zijn om een trial aan te melden. Het Nederlands Trialregister is echter openbaar toegankelijk te doorzoeken.

De studies zijn tegenwoordig buiten Nederland ook te vinden via de Search Portal van de WHO.


Klik hier voor een lijst met de tien laatst toegevoegde studies.